Gustavo

Films

A film for the German TV – ZDF 1, about UFOs over Mallorca (in German) Beweglicher Lichter   Konst på riktig / En film om FA+ (Ingrid Falk & Gustavo Aguerre) 30 års spjutspets verksamhet i konst / 58 minuter På Svenska Art for Real / A movie about 30 years of cutting-edge activities in art of FA+ (Ingrid Falk & …

Films Läs mer »